Jak rozwinąć firmę produkcyjną?

Jak rozwinąć firmę produkcyjną?

Firmy z sektora produkcyjnego funkcjonujące w warunkach aktualnej sytuacji rynkowej, muszą dostosowywać się do stale zmieniających się potrzeb rynku. Powinny one wdrażać innowacyjne rozwiązania, które umożliwiają zwiększenie wydajności oraz elastyczności prowadzonych działań. Pozwalają na to zintegrowane systemy optymalizacyjne, które usprawniają przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi działami przedsiębiorstwa oraz zapewniają zaawansowaną analizę danych. 

Optymalizacja procesów produkcyjnych – jak rozwinąć firmę produkcyjną?

Optymalizacja produkcji to proces, który wymaga znalezienia najlepszych możliwych rozwiązań dla danego przedsiębiorstwa. Celem wprowadzanych działań jest poprawa efektywności produkcji oraz stworzenia miejsca pracy, które będzie dobrze zorganizowane i wydajne. Pozwoli to także na zwiększenie zysków finansowych. Na rynku występują specjalistyczne systemy, który umożliwiają wdrażanie rozwiązań pozwalających na rozwój oraz osiąganie coraz lepszej wydajności i sprawności produkcji. Jednym z kompleksowych systemów jest ten proponowany przez firmę Entra Group, która pomaga przedsiębiorstwom produkcyjnym zoptymalizować ich działalność.

Entra Group – stosowane metody optymalizacji produkcji

Entra Group pomaga przedsiębiorstwom w zoptymalizowaniu produkcji oraz rozwoju kompetencji w przedsiębiorstwie. Firma posiada swoją autorską metodę wprowadzania optymalizacji działań firmy - MODEL by ENTRA. Opiera się ona na kompleksowym podejściu umożliwiającym zwiększenie wydajności, efektywniejsze zarządzanie oraz szybką redukcję kosztów. Działania prowadzone są w trzech kluczowych obszarach – planowaniu łańcucha dostaw, logistyce i produkcji. Składają się na nie fazy działań, takie jak:

  • audyt i planowanie,
  • wdrożenie i budowa kompetencji,
  • doskonalenie i integracja procesów,
  • przemysł 4.0.

Focus Factory, Fit Factory i Flow Factory – czym są i w czym pomagają?

MODEL by ENTRA to specjalistyczny system służący do optymalizacji produkcji, który składa się z komplementarnych procesów, takich jak:

  • Focus Factory - procesy pozwalające na skuteczne i precyzyjne zaplanowanie łańcucha dostaw, na które składa się skuteczne planowanie operacyjne oraz zapewnienie optymalnych zapasów w organizacji. 
  • Fit Factory – działania nastawione na poprawę rentowności prowadzonej działalności poprzez efektywną organizację produkcji, stosowanie narzędzi optymalizacyjnych, efektywne utrzymanie ruchu, kontrolę jakości oraz automatyzację i cyfryzację produkcji. 
  • Flow Factory – procesy koncentrujące się na budowie niezawodnych i efektywnych procesów logistycznych. Składają się na nie skuteczna organizacja logistyki, efektywne magazyny oraz optymalny transport zewnętrzny i wewnętrzny.

Kompleksowa optymalizacja danego przedsiębiorstwa wymaga zadbania o realizację każdego z procesów składowych. Pozwoli to na osiągnięcie zamierzonych efektów oraz realizuję wyznaczonych celów. Jednak procesy optymalizacyjne mogą być wdrażane także niezależnie od siebie w celu poprawy konkretnego aspektu działalności. 

Tagi produkcja


Napisz komentarz