Czym jest monitoring wizyjny?

Czym jest monitoring wizyjny?

Przestrzeń wokół nas monitorują nieustannie tysiące kamer. Zdążyliśmy się do tego przyzwyczaić, podobnie jak do wypowiedzi policyjnych rzeczników. Nieustannie przywołują oni obrazy z monitoringu, które mniej lub bardziej pomogły ustalić i zatrzymać sprawców jakiegoś przestępstwa. To właśnie monitoring wizyjny pozwolił przed laty ustalić sprawcę podłożenia ładunku wybuchowego we wrocławskim autobusie.

Kamery – transmisja – obserwacja – rejestracja – reakcja

Monitorowanie przestrzeni otwartych i zamkniętych, w tym ulic, placów, terenów zakładów pracy, szkół, internatów, sklepów itp. to nie tylko kamery, działające bez przerwy lub włączane za pomocą czujnika ruchu. To także transmisja sygnału poprzez kabel, światłowód, łącza radiowe lub internetowe do centrum operacyjnego. Tam obraz jest przeważnie (choć niekoniecznie) obserwowany przez operatora. Obraz jest nagrywany, dzięki czemu może potem służyć jako materiał dowodowy albo przedmiot analiz. Jeśli sytuacja tego wymaga, obserwator podejmuje interwencję, wysyłając na miejsce zdarzenia odpowiednie służby. Kamery są niekiedy wyposażone w mikrofony umożliwiające transmisję i późniejszą rejestrację dźwięku. Mogą im towarzyszyć głośniki (np. w razie wykrycia intruza operator może przez nie wezwać intruza do opuszczenia terenu). 

Wielki Brat patrzy

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czym jest monitoring wizyjny. Dopóki stosuje się go i wykorzystuje zgodnie z prawem, jest skutecznym narzędziem ochrony osób i mienia. Ma też działanie profilaktyczne, bo potencjalny sprawca czynu zabronionego zastanowi się dwa razy, zanim popełni go przed obiektywem kamery. Zarazem jednak obserwowanie i nagrywanie obrazu przez kamery ma swoich przeciwników, którzy czują się nadmiernie inwigilowani, dlatego tak ważne jest odpowiednie prawodawstwo i jego konsekwentne przestrzeganie. Dotyczy to także pracowników: pracodawca ma prawo ich obserwować, ale nie wszędzie (np. nie w szatniach lub pod prysznicami). Nie może naruszać wolności związków zawodowych ani dóbr osobistych pracowników. Regulują to przepisy o ochronie danych osobowych.

Oprogramowanie też się liczy

To, jak dalece skuteczny jest monitoring wizyjny, zależy również od zastosowanego oprogramowania. Może ono odciążać operatora, by nie musiał bez przerwy śledzić iluś monitorów, a także służyć do obracania kamer, przybliżania obrazu itp. System może być połączony z powiadamianiem alarmowym i analityką obrazu video. Prostsze systemy stosowane są natomiast przeważnie w domach jednorodzinnych, gdzie obserwacji podlega wejście do domu, wjazd do garażu i teren posesji. Należy starannie przemyśleć, gdzie i jak ma pracować monitoring wizyjny. Co to oznacza? Przede wszystkim wybór profesjonalnej firmy, ale też dbałość o to, by kamery nie naruszały niczyjej prywatności i wolności.

Tagi


Napisz komentarz