Jakie warunki należy spełnić aby zakupić broń palną?

Jakie warunki należy spełnić aby zakupić broń palną?

Uzyskanie pozwolenia na posiadanie broni palnej, chociaż związane z dość restrykcyjnymi przepisami, jest w Polsce jak najbardziej wykonalne. Poniżej poznacie warunki, które trzeba spełnić, aby takie prawo uzyskać.

Podstawowym aktem prawnym regulującym dostęp do broni palnej jest ustawa z 21 maja 1999 roku o broni i amunicji. Określa ona, że pozwolenie może uzyskać osoba mająca ukończone 21 lat (w specjalnych przypadkach pozwolenie na broń myśliwską i sportową może być wydane po ukończeniu 18 roku życia), mająca stałe miejsce pobytu na terytorium Polski, nie będąca skazana prawomocnie przez sąd za przestępstwo umyślne, oraz posiadająca potwierdzone przez lekarza możliwości fizyczne i psychiczne do tego, by tę broń posiadać. Wykluczane są osoby uzależnione od alkoholu i środków psychoaktywnych. Do wniosku o wydanie takiego pozwolenia należy również dołączyć opinię Komendanta Komisariatu Policji przypisanego do adresu zamieszkania wnioskującego. Jeśli osoba starająca się o broń jest zdrowa, nie ma zaburzeń psychicznych oraz nie popełniała przestępstw i wykroczeń, z uzyskaniem pozytywnej rekomendacji nie powinno być problemu. Ważną rzeczą jest również określenie, do czego potrzebna jest broń.

W tym zakresie prawo daje kilka możliwości. Można wnioskować o broń do ochrony osobistej, celów łowieckich, sportowych, szkoleniowych i rekonstrukcji historycznych. Oczywiście w każdym z tych przypadków trzeba posłużyć się odpowiednią dokumentacją - np. zaświadczeniami potwierdzającymi posiadanie uprawnień do wykonywania polowań lub dokumentami potwierdzającymi posiadanie kwalifikacji i licencji sportowych. Niezwykle ważne jest dołączenie wszelkich formalnych potwierdzeń, co przyspieszy i ułatwi wydanie pozytywnej decyzji.

Ostatnim krokiem po otrzymaniu pozwolenia na posiadanie broni palnej jest przejście egzaminu teoretycznego (znajomość regulaminów i kodeksu karnego w zakresie broni i przestępstw z nią związanych) oraz praktycznego - między innymi z obsługi oraz prawidłowego zabezpieczenia i odbezpieczania broni.

W przypadku spełnienia wszystkich warunków i prawidłowego wypełnienia wniosku, cały proces powinien trwać około miesiąc. 

Wszystkich zainteresowanych szerokim asortymentem broni (długa, krótka, strzelby gładkolufowe), amunicji oraz akcesoriów i wyposażenia, zapraszamy na www.racegun.pl
 

Tagi broń


Napisz komentarz